Primaria comunei Fundeni

Judetul Calarasi

 

ANUNT

Privind reluarea procedurii de desfasurare a  unor concursuri  privind ocuparea unor posturi  vacante si temporar vacante aflate in derulare la data intrarii in vogoare a starii de alerta

 

Luand act de prevederile Legii 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/ 2020  privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 , art.II , in vigoare de la 19 09.2020,

ANUNTAM: reluarea  probei scrise in data de 21.09.2020 respectiv  proba interviului 22.09.2020.

: reluarea  probei scrise 22.10.2020 respectiv  proba interviului in data de 23.10.2020  pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta-referent , grad profesional asistent .

 

Secretar comisie examen,

Dragomir Irina