ANUNT

Privind reluarea procedurii de desfasurare a  unor concursuri  privind ocuparea unor posturi  vacante si temporar vacante aflate in derulare la data intrarii in vogoare a starii de alerta

 

Luand act de prevederile Hotararii Guvernului nr. 476./2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei  (…)  , in vigoare de la 17.06.2020 pana la 16.07.2020 , ANUNTAM reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant –Muncitor .

Astfel ca : proba scrisa si proba interviului pentru ocuparea functiei  contractual vacanta  –Muncitor I se reia incepand cu data de 17 iulie 2020  ;

 

 

Secretar comisie examen,

Dragomir Irina