Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020 , art .27 , alin. 3 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de de COVID -19 ,,(3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante,……,.si luand act  prevederile Hotararii nr. 553 din16. 07. 2020

Astfel ca:

  • proba scrisa si proba interviului pentru ocuparea functiei  contractual vacanta  –Muncitor I se suspenda urmand ca sustinerea acestora sa se desfasoare la 2 zile de la iesirea din starea de alerta;
  • proba scrisa si proba interviului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta-referent , grad profesional asistent se suspenda urmand ca sustinerea acestora sa se desfasoare la 2 zile de la iesirea din starea de alerta.

Se va reveni in timp util cu precizari exacte privind data  si ora de desfasurare a concursurilor.

Secretar comisie examen,

Dragomir Irina