Anunt privind ocuparea unui post vacant sau temporar – muncitor – 22.11.2019