Anunt privind ocuparea unui post vacant sau temporar – bibliotecar – 22.11.2019